LIGAZÓNS                            

                                         Escola Hongaresa d'Esgrima-Barcelona              Escola Hongaresa d'Esgrima-Badalona                                                                                                     

  Federación Galega de Esgrima                      Real Federación Española de Esgrima                 Federación Internacional de Esgrima