CITAS CÉLEBRES

"A esgrima é a arte de dar tocados sen recibilos. A necesidade de tocar ao adversario, evitando os seus golpes, fai que a arte da esgrima sexa moi complicada e difícil, xa que ao ollo que ve e avisa, á mente que analiza e decide, á man que executa, é necesario agregar a precisión e rapidez para dar vida ao sabre."


Jean Baptiste Poquelin “Molière” (1622-1673) Dramaturgo e actor francés