INSCRIPCIÓN E CUOTAS DE SOCI@

Podes descargarte a información completa e o formulario de inscripción (inscripción de menores e inscripción de adultos)  e entregalo nas nosas instalacións para formalizar a matrícula.

As cuotas de soci@ divídense segundo a actividade e a categoría deportiva correspondente:

Miniesgrima: 22 €/mes (Custo da matrícula e da licencia federativa: 25 €/ano).

Esgrima infantil: 26 €/mes (Custo da matrícula e da licencia federativa: 30 €/ano).

Esgrima junior: 30 €/mes (Custo da matrícula e da licencia federativa: 35 €/ano).

Esgrima adultos: 36 €/mes
(Custo da matrícula e da licencia federativa: 35 €/ano).

Esgrima adaptada: 30 €/mes (Custo da matrícula e da licencia federativa: 40 €/ano).

Esgrima antiga: 36 €/mes (Custo da matrícula e da licencia federativa: 35 €/ano).